Co s boreliózou

Tři úrovně návratu ke zdraví 

 • 1
  LÉČBA
 • 2
  DETOXIKACE
 • 3
  UZDRAVENÍ

Víte, že léčbu a detoxikaci můžete propojit?

 

Víte, že z léčby i z detoxikace můžete pro sebe nejvíce získat, když uvidíte souvislosti mezi zdravím, nemocí a životem?

Působení na zdraví nebo nemoc je víceúrovňové. Tady najdete úrovně tři.

 1. Léčba léky zajišťuje úroveň tělesnou.
 2. Detoxikace energoinformačními přípravky Joalis představuje úroveň tělesnou a emocionální.
 3. Uzdravení je dosažení celistvosti. Vy už celiství jste, jenom možná zatím o tom nevíte. Zkuste se dotknout toho místa ve vás, které není ani nemocné, ani zdravé, ani mladé, ani staré...