O těle

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH!
Tělo je chrámem tvé duše. Věnuj svému tělu vědomou péči. Dej každé své buňce kyslík, vodu, živiny. Dopřej svému nervovému systému kvalitní spánek. Pohybem si zajisti proudění životní energie. Relaxací si dovol uvolnění.

6.11. 2016

Člověk je tvor psychosomatický

Psychika a tělo jsou spojené nádoby. Psychika ovlivňuje tělo a tělo zase ovlivňuje psychiku. Je-li nemocná psychika (člověk se cítí nešťastný), odrazí se to na těle. Je-li nemocné tělo, odrazí se to v psychice.