Kategorie: O duši

VESELÁ MYSL PŮL ZDRAVÍ!
Duše a tělo tvoří za našeho života pevně spjatou dvojici.

Člověk je tvor psychosomatický

Psychika a tělo jsou spojené nádoby. Psychika ovlivňuje tělo a tělo zase ovlivňuje psychiku. Je-li nemocná psychika (člověk se cítí nešťastný), odrazí se to na těle. Je-li nemocné tělo, odrazí se to v psychice.

Od léčení k uzdravení těla i duše

MUDr. Ivan Rusnák CSc. hovoří o příčinách nemocí z pohledu gastroenterologa, internisty a hlavně vnímavého člověka.

Autoimunita

Jste sama proti sobě, vyklouzlo z mých úst, když mi paní vyprávěla, jak přecházela vysokou horečku při chřipce.

Klid

Klid máme všichni v sobě. Někdy se však před námi důkladně schovává. Překrývají ho iluze, kterým jsme uvěřili. Těmi iluzemi jsou naše vlastní myšlenky, s kterými jsme se ztotožnili, kterým jsme uvěřili, kterým jsme sedli na lep.

Emoce

Každá emoce, kterou prožíváme, má v našem životě své místo.   Jednou ze základních emocí je strach. Jeho přirozenou funkcí je CHRÁNIT NÁS. A skutečně nás chrání, pokud jej prožíváme v přítomném okamžiku, v reálné situaci a ve správné míře.