Jak se diagnostikuje a léčí borelióza

Diagnostika a léčba boreliózy

Borelióza je mnohem rozšířenější, než si mnozí lidé myslí.

Teprve když jsem se začala zabývat detoxikační metodou Joalis, objevila jsem, že za mnoha příznaky nemocí se skrývá přítomnost borelií a jejich toxinů v těle nemocného člověka. Umožnila mi to práce s EAV diagnostikou toxinů.

Jaké jsou projevy boreliózy

Borelióza je nemocí mnoha tváří. Projevuje se podle toho, kde právě borelie „úřadují“ a jak jsou aktivní. Mohou být přítomny prakticky kdekoliv v těle. Z toho vyplývá neobvyklé množství příznaků tělesných i psychických.

Oblíbenými působišti borelií jsou především klouby, kůže a nervový systém. Nalezeny byly také v nejdůležitějších orgánech: v játrech, slezině, ledvinách, plicích, srdci a mozku. Borelióza postihuje mnoho orgánů, zejména v pozdních stádiích.

Z častých projevů přítomnosti borelií se vyskytují především:

 • únava
 • nespavost
 • poruchy paměti a soustředění
 • deprese
 • bolesti hlavy a krční páteře
 • poruchy imunity
 • stěhovavé bolesti kloubů, svalů, šlach
 • srdeční arytmie
 • onemocnění kůže a podkoží
 • světloplachost, oční zákaly, záněty spojivek
 • poruchy trávení
 • záněty cévního systému
 • brnění či poruchy citlivosti různých částí těla

Diagnostika

Lékařská diagnostika boreliózy se opírá především o nepřímé důkazy. Zjišťují se specifické protilátky proti boreliovým antigenům.

Co jsou antigeny

Antigeny jsou cizorodé částice, které dokáže imunitní systém rozpoznat a reagovat na ně tvorbou protilátek. I borelie mají antigeny, které provokují náš imunitní systém k tvorbě protilátek.

Jaká úskalí má zjišťování protilátek

 1. Imunitní systém z nějakého důvodu protilátky netvoří vůbec, i když borelie v těle jsou.
 2. Organismus vytvoří tak málo protilátek, že nejsou v krvi zjistitelné.
 3. Protilátky jsou zjistitelné pouze při odběru v místě zánětu (například v kloubní tekutině, v mozkomíšním moku).
 4. Organismus tvoří protilátky pomalu, takže v době testování ještě v krvi nejsou přítomny.
 5. Borelie mění své antigeny. Imunitní systém pak tvoří jiné protilátky, než které dokáže test stanovit.

V těchto případech vychází test na protilátky v krvi falešně negativní. Lékař na základě falešně negativního testu může stanovit chybnou diagnózu a léčbu.

Jaké testy se používají na zjištění protilátek v krvi

 1. Vyhledávacím testem je test imunoenzymový, technikou ELISA, kterým se zjišťují protilátky typu IgM (časné protilátky) a IgG (pozdní protilátky). Testem ELISA můžeme získat jak výsledky falešně pozitivní, tak falešně negativní.
 2. Potvrzujícím testem je WESTERN BLOT, který využívá jednotlivých antigenů borelií. Vyhodnocení výsledků tohoto testu je komplikované a může být zkreslené.

Sérologické testy nemohou poskytnout informace

 • o délce trvání nákazy,
 • aktivitě a závažnosti infekce,
 • účinku léčby,
 • o vývoji onemocnění.

V praxi to znamená, že se lékaři nemůžou na diagnostické testy spolehnout.

Jak se zjišťuje neuroborelióza

Neuroborelióza je závažné neurologické onemocnění. Jedná se o postižení nervového systému. Pro stanovení této diagnózy je nutná lumbální punkce a vyšetření mozkomíšního moku. Ani u tohoto vyšetření neexistuje 100% spolehlivost.

Léčba boreliózy

 • Borelióza se léčí antibiotiky, která se většinou polykají.
 • U neuroboreliózy a u pozdních stádií boreliózy je nutné podávání antibiotik do žíly.
 • Antibiotika by se měla začít podávat co nejdříve po nákaze.
 • Problematické je to, že mnoho lidí nemá žádné příznaky a typická skvrna se jim neudělá.

Jaká antibiotika se používají

Na polykání:

 • amoxicilin
 • phenoxymethylpenicilin
 • doxycyklin (zákaz použití je u dětí do 8 let, u těhotných a kojících žen)
 • cefuroxim axetil
 • azitromycin

Používají se u migrujícího zarudnutí, boreliového lymfocytomu, izolované obrně lícního nervu, zánětech a bolestech kloubů a při postižení srdce lehčího stupně.

Do žíly:

 • ceftriaxon
 • cefotaxim

Antibiotika do žíly se používají u závažnějších pozdních stádií, včetně neuroboreliózy, například u zánětu mozkových blan, zánětu kořenů míšních, zánětu nervů, kloubního zánětu s výpotkem, postižení srdce, postižení oka, chronického zánětu kůže.

Na co pamatovat při léčbě antibiotiky

Antibiotika narušují střevní mikrobiom a jejich užívání může být spojeno s nežádoucími účinky. Z tohoto důvodu je prospěšné při antibiotické léčbě užívat Hylak forte (koncentrát metabolických produktů prospěšných bakterií; při užívání se ředí nápojem!) a probiotika (například Joalis ActivCol, přírodní kapsle s kulturou lactobacilu.)

Prevence

 • Při pobytu v přírodě používejte repelenty, vhodný oděv a obuv.
 • Po návratu se důkladně prohlédněte, a pokud najdete klíště, ihned jej odstraňte.
 • Klíště odstraňte s pomocí pinzety nebo speciálního háčku, nikdy holou rukou. To platí i u odstraňování klíšťat u domácích mazlíčků.
 • Místo přisátí důkladně dezinfikujte a pravidelně kontrolujte aspoň po dobu následujících 30 dnů.
 • V případě kožních změn či jiných nově vzniklých zdravotních potíží vyhledejte lékaře.
 • Co nejdříve vyhledejte zkušeného detoxikačního poradce, který pracuje s EAV diagnostikou.

Zdroje

 1. Doporučený postup Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně
 2. Lymeská borelióza – Mýty a pověry v diagnostice a léčbě lymeské boreliózy (video z tiskové konference našich předních odborníků dostupné na youtube.com)

Doporučená literatura

 1. Petr Bartůněk a kolektiv, Lymeská borelióza, Grada 2013
 2. Stephen Harrod Buhner, Borelióza, Triton 2014
 3. Wolf-Dieter Storl, Přírodní léčba Boreliózy, Pragma 2013
 4. Kimmig, Hassler, Braun, Klíšťata, Pragma 2003

Na telefonickou nebo on-line konzultaci se můžete objednat tady.

Hodně zdraví přeje Dana Srpová

Jsem lékárnice a detoxikační poradkyně.

 • Pomáhám lidem propojit léčbu a detoxikaci.
 • Baví mě, povídat si s lidmi o životě.
 • Nejlépe se cítím, když jsem sama sebou.
 • Ráda tvořím.
 • Více si můžete přečíst ZDE. »

  Komentáře